Ông Khuất Việt Hùng đề xuất xử phạt người vi phạm không cần chứng minh

Người vi phạm có quyền khiếu nai và khiếu kiện nếu cho rằng: Mình khg vi phạm pháp luật..Sau khi nhận quyết định xử phạt là thời điểm bắt đầu KN &KK

Ông Khuất Việt Hùng đề xuất xử phạt người vi phạm không cần chứng minh

TPO – “Bảo vệ pháp luật mà đi ra cãi nhau với ông say rượu thì sao cãi được, với người cố tình cũng không cãi được. Nếu phạt sai thì người dân có quyền kiện cơ mà, ta có cơ chế để người dân kiện Nhà nước, kiện người xử ph…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *