Như thế này là thế nào mọi người ai hiểu giải thích giúp em với ạ, tự nhiên họ gửi c…

Như thế này là thế nào mọi người ai hiểu giải thích giúp em với ạ, tự nhiên họ gửi cho mẹ em và bảo ký xác nhận ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *