Như này là sao . có ai biết chỉ mình nghe với

Như này là sao . có ai biết chỉ mình nghe với

Như này là sao . có ai biết chỉ mình nghe với

CHIÊU TRÒ
Hình như củi bự sắp vô lò
Chắc hẳn phen này cháy rất to
Vở kịch vừa sang màn hấp dẫn
Ngồi xem chúng nó giở chiêu trò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *