Nhờ tư vấn ạ. Gia đình em khai hoang đât ở năm 1972 đến năm 2019 thì có người đến t…

Nhờ tư vấn ạ. Gia đình em khai hoang đât ở năm 1972 đến năm 2019 thì có người đến tranh chấp đòi lại đất .do đất chưa có cấp sổ đỏ . Vậy gd e có phai trả lại đất cho họ k. Mong tv giup ạ . Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *