Nhờ mọi người tư vẫn giúp mình với ah. Nhà mjh xây nhà xong thì mới phát hiện ra thợ…

Nhờ mọi người tư vẫn giúp mình với ah. Nhà mjh xây nhà xong thì mới phát hiện ra thợ xây họ đổ sai kích thước trần nhà nhiều quá. Giờ họ không chịu nhận sai , không bồi thường. Giờ nhà mjh muốn làm đơn ra toà có được không. Hay ai có cách gì chỉ minh vơi . Vì nhà mjh cả 2 Vk Ck đều không có nhà nên thuê người trông nom xây dựng. Lúc xây nhà mình cũng làm hợp đồng rõ ràng. Bên nào sai phai chịu trách nhiệm và bồi thường. Ai biết chỉ mình với.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *