Nhờ mọi người tư vấn giúp em rằng nếu giờ nhà em đo đất làm bìa đỏ thì tính từ đường…

Nhờ mọi người tư vấn giúp em rằng nếu giờ nhà em đo đất làm bìa đỏ thì tính từ đường quốc lộ vào đến vị trí để đo đất là bao nhiêu m ạ.người ta bảo từ tim đường vào 15 m có đúng không ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *