Nhờ các cao nhân tư vấn giúp e. Hàng xóm nhà e có cái loa bẫy chim. Bật cả ngày lẫn …

Nhờ các cao nhân tư vấn giúp e. Hàng xóm nhà e có cái loa bẫy chim. Bật cả ngày lẫn đêm. Điếc hết cả tai. Nhờ các bác tư vấn giúo e xem quy định pháp luật xử lý trường hợp này như thế nào ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu