Nhờ các ac trong nhóm tv giúp e vs ạ.

Nhờ các ac trong nhóm tv giúp e vs ạ.
Gia đình e có 2 miếng ruộng có sổ đỏ.ở giữa có đường bờ ruộng.trk nhà e cho hàng xóm mượn bờ ruộng kè to ra 2m để làm đường đi vào nhà.
Nhưng giờ ông ck hàng xóm k dùng nữa thì sang nhà e giả lại đường.nhà e đào đường đi chỉ để lại 1m đường đi.
Bà vk lên đơn kiện nhà e tranh chấp đường.như vậy ai đúng ai sai ạ?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *