Nhờ anh chị chỉ giúp ak.

Nhờ anh chị chỉ giúp ak.
Mẹ em có thửa ruộng đất nông nghiệp, muốn hoán đổi với thửa ruộng bên cạnh, vậy khi làm giấy tờ hoán đổi có cần đánh máy hay là viết tay đc ko ak? Sau đó lên xã xin xác nhận đúng không? Và ai có form xin xác nhận này thì gửi cho em xin, em cảm ơn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *