Nhận làm giấy khám sức khoẻ cho người nước ngoài, cho người việt ,du học,kết hôn ,đị…

Nhận làm giấy khám sức khoẻ cho người nước ngoài, cho người việt ,du học,kết hôn ,định cư,vệ sinh attp ,học cao học ,làm giấy phép lao động,gia hạn visa ,báo cáo thực tap vv tại Bviện Trung ương
Contact: 0975.404.163…..038.269.1936

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *