Nhà mua hợp pháp, bỗng một nhóm người phá khóa vô ở tỉnh bơ


Nhà mua hợp pháp, bỗng một nhóm người phá khóa vô ở tỉnh bơ

TTO – Căn nhà mua hợp pháp bỗng nhiên bị một nhóm người đến bẻ khóa, chiếm giữ hơn một năm qua. Mỗi khi đến đòi lại nhà là bị những người này hăm dọa, không cho vào.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu