Nhà e bị hàng xóm kiện dùng dây điện nguy hiểm chết người nhưng dây điện này nằm ở 1…

Nhà e bị hàng xóm kiện dùng dây điện nguy hiểm chết người nhưng dây điện này nằm ở 1 phần bên nhà họ và 1 đầu phía nhà e. Họ báo công an yc nhà e xuống làm việc. Việc này nhà e khẳng định ko làm và muốn kiện lại nhà kia giờ cần làm những gì ạ. Mong hội tư vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *