Nhà đất của bà nội để lại, xin cấp sổ đỏ được không?

Đất của bà nội tôi khi mua chưa có sổ đỏ, chỉ có bằng khoán. Năm 1977, bà nội đứng ra kê khai, chưa được cấp sổ đỏ. Bà tôi mất năm 1983, không để lại di chúc.

Thời điểm đó, ông nội, ba mẹ của ông nội và ba mẹ của bà nội đã mất, bà nội có 5 người con. Cả 5 người con, gồm ba tôi, đều đã mất. Năm 1999, con dâu trước của bà nội đứng ra kê khai, ghi rõ do mẹ chồng để lại, chưa được cấp sổ đỏ. Nhà đất của bà để lại đang do con dâu trước (người kê khai năm 1999) sử dụng nhưng tới nay chưa được cấp sổ đỏ.

(Bạn đọc Hạnh, TP.HCM)

– Luật sư tư vấn: Năm 1983, khi bà nội chị mất, đúng quy định thì tài sản chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất (5 người con), thời hiệu tranh chấp là 30 năm từ ngày bà qua đời. 

Đến năm 2013, người đã sử dụng suốt từ đó đến nay (trường hợp này là người con dâu trước) sẽ được xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. 

Người này có thể làm đơn gửi văn phòng đăng ký đất đai quận (nơi có nhà đất) yêu cầu được cấp sổ đỏ, trong đơn tường trình đầy đủ nguồn gốc nhà đất và nêu rõ bằng chứng đã sử dụng nhà đất liên tục, ổn định, không tranh chấp từ đó đến nay.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu