NgườI đi bộ nếu vi phạm quy định về ATGT đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm hình sự (bài viết phục vụ chuyên mục “Mỗi tuần một vấn đề”)

NGƯỜI ĐI BỘ NẾU VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ATGT ĐƯỜNG BỘ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
(bài viết phục vụ chuyên mục “MỖI TUẦN MỘT VẤN ĐỀ”)

Đó là quy định mới của Bộ luật hình sự năm 2015, sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/1/2018. Theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật này thì:
“Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng”.
So với quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999 thì, Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 đã mở rộng đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu Điều 202 chỉ quy định “người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông” gây thiệt hại cho tính mạng, hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm hình sự; thì nay Điều 260 quy định rõ “người tham gia giao thông…”. Theo đó, không chỉ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà người đi bộ tham gia giao thông nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản (gây ra hậu quả được quy định tại điểm a,b,c,d khoản 1 Điều 260) cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Đây là quy định hoàn toàn mới. Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ để bảo đảm sức khỏe, tính mạng, tài sản cho bản thân và người khác. AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA.
Chúc các bạn tham gia giao thông an toàn!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *