Ngày xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ ly hôn chia con 50 lên rừng Trường Son và 50 xuống…

Ngày xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ ly hôn chia con 50 lên rừng Trường Son và 50 xuống biển Đông …Ngày nay vợ chồng ly hôn … Con theo mẹ gửi ngoại nuôi ,con theo cha về quê nội…Nhưng ở Mỹ ly hôn các con đều theo mẹ ,cha phải nuôi đến 18 tuổi,2 người là bạn bè…Chăm nuôi con tử tế….Ở VN thằng cha trốn biệt tâm khg hề biết thăm con,đừng nói là nuôi…Cho nên bằng mọi giá gái VN thích lấy chồng ngoại là thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *