Ngày 03/02/2020, tôi có nhận được thư mời của Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân l…

Ngày 03/02/2020, tôi có nhận được thư mời của Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân lên làm việc với Phòng Thương vụ của Công ty thông báo tôi phải thanh toán bổ sung tiền nước chênh lệch do sử dụng không đúng số hộ, số nhân khẩu đã đăng ký của nhà X phường 13, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Thời gian tính từ tháng 9/2012 đến kỳ 02/2020 với số tiền là: 18.062.475 đồng.

Căn nhà X được tôi mua của bà Y vào cuối năm 2012 và đến tháng 5/2013 bà Y mới dọn đi nơi ở mới. Tôi quên vấn đề sang tên đồng hồ nước và cho thuê ngôi nhà trên. Những người thuê nhà vẫn đăng ký tạm trú tạm vắng theo đúng pháp luật. Trong suốt thời gian 7 năm qua, hàng tháng tôi vẫn đóng tiền nước đầy đủ, đúng thời gian quy định của Công ty, và tôi cũng không nhận được bất kỳ một thông báo nào của Công ty. Nay Công ty thông báo tôi phải thanh toán tiền chênh lệch theo giá nước dịch vụ, kinh doanh. Tôi có hỏi vì sao hành tháng tiền nước vẫn thu theo mức hộ dân cư mà ko thấy thông báo gì thì bên c.ty bảo rằng thông tin đã được phát rộng rãi trên báo đài do bên gia đình không chú ý theo dõi và bên c.ty chỉ có trách nhiệm truy thu.

Xin hỏi vậy là đúng hay sai và tôi có thể xin giảm mức tiền đóng không ạ, xin chân thành cám ơn mọi người giúp tôi tư vấn


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *