Ngăn cản vợ về ngoại ăn Tết, chồng có thể bị phạt tù 3 năm

Ngăn cản vợ về ngoại ăn Tết, chồng có thể bị phạt tù 3 năm

Ngăn cản vợ về ngoại ăn Tết, chồng có thể bị phạt tù 3 năm

Nếu chồng hoặc vợ có hành vi ngăn cấm, giam giữ không cho vợ hoặc chồng về quê ăn Tết có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *