Nếu UBND xã ko còn lưu hợp đồng chuyển nhượng qsdđ T9/2004 thì tòa án có giải quyết …

Nếu UBND xã ko còn lưu hợp đồng chuyển nhượng qsdđ T9/2004 thì tòa án có giải quyết được ko? Nguyên đơn còn cơ hội nào để kiện ko?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *