nếu mình gây thương tích vài % cho thằng trộm chó thì mình có bị xử lý hình sự ko ạ

nếu mình gây thương tích vài % cho thằng trộm chó thì mình có bị xử lý hình sự ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *