Năm tội không còn án tử hình từ ngày 1/1/2018 – VnExpress

BLHS mới có rất nhiều nội dung theo hướng giảm nhẹ và có lợi cho người phạm tội. Theo đó, nhiều chính sách hình sự nhân đạo được thể chế hoá!

5 TỘI DANH BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH ĐƯỢC ÁP DỤNG SỚM KỂ TỪ NGÀY 01/7/2016.

Năm tội không còn án tử hình từ ngày 1/1/2018 – VnExpress

Cướp tài sản, Đầu hàng địch, Chống mệnh lệnh… là những tội được bỏ hình phạt tử hình khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *