Năm 2007 gia đình em được cấp 200m2 làm đất ở tại vị trí A, nhưng tại vị trí A có tr…

Năm 2007 gia đình em được cấp 200m2 làm đất ở tại vị trí A, nhưng tại vị trí A có tranh chấp nên UBND phường chuyển sang vị trí B. Năm 2009 gia đình em làm nhà ở tại thửa đất vi trí B nhưng đến nay vẫn chưa được cấp thẻ đỏ. Kề thửa đất nhà em còn 1 khoảng đất thừa ( khoảng 80m2) bên cạnh thửa đất thừa là lối Đi vào nhà hàng xóm ở phía sau nhà em. Khi nhà hàng xóm lấn chiếm phần đất 80m2 đó thì gia đình em nên làm gì? ( hiện tại gia đình em vẫn chưa được cấp thẻ đỏ) nhờ các anh(chị) luật sư tư vấn giúp.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *