Một vụ án giải quyết chia tài sản sau li hôn. Quy định thời gian là bao nhiêu? Nếu q…

Một vụ án giải quyết chia tài sản sau li hôn. Quy định thời gian là bao nhiêu? Nếu quá thời gian đó tòa vẫn k giải quyết thì mình phải làm gì a?. Mong các bạn chỉ giùm, xin cam ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *