MỘT THÀNH VIÊN CẦN TƯ VẤN!

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
?????
xin anh chị giúp em với ạ.
tháng 8/2017 em vào cty làm .
công việc là nhân viên kinh doanh . tìm khách hàng bán dự án được cty ký với CDT.
từ tháng 8/2017 – 4/2018 em giao dịch được 10 giao dịch.trong khoảng thời gian trên cty không ký hdld nhưng +giao dịch đầu tiên em bị trừ 10% thuế TNCN
+ giao dịch thứ 2->9 em bị trừ 35% vì tổng các giao dịch này trên 108 triệu. em hỏi bên Thuế thì công ty đang sai khi lúc đó chưa ký hdld với em nên em có đề nghị cty trừ thuế 10% đúng nhưng luật nhà nước tại thời điệm 4/2018. nhưng cty không chấp nhận và cho em nghỉ việc vào đầu tháng 5/2018. cuối tháng 4/2018 em có thêm 1 giao dịch là gd thứ 10. giao dịch này Chủ đầu tư trả 2 lần. 1 lần vào tháng 6/2018 1 lần vào tháng 10/2019.
lần 1 em nhận được phí rồi.
nhưng đến đợt thanh toán 2 cty không trả vì em đã nghỉ việc. mà chuyển phí đó cho nv đang làm ở cty.

lí do em nghỉ việc là do cty ép tính thuế sai và bắt em chấp nhận dẫn đến lí do nghỉ. nghỉ xong thì vin vào lí do nghỉ việc nên không có trách nhiệm trả phí lương ( hoa hông) cho em.
mong anh chị giúp đở em ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *