Mong quản trị viên duyệt bài cho e tý

Ac nào biết về bên bảo hiểm thất nghiệp cho e hỏi tý nhé e đi làm từ 2009 vào CTY đó e làm đc 1n 4 th sau e nghĩ e làm CTY khác đc 2 th e nghĩ thời Gian sau e lm CTY khác là đc 3n 5 tháng rồi bắt đầu e làm CTY này vừa nghĩ việc từ đầu tháng 2 này thì e làm từ ngày 7/3/2016 tính tới thời điểm hiện tại thì e làm đc là 3n 10th dung ko ac tổng của e là làm đc 8 năm 9th mới đúng mà nó ghi có 7n 5th nhưng cái sổ đầu tiên làm 2 CTY e đã lấy bảo hiểm xã hội rồi còn thất nghiệp e chưa lấy lần nào vẫn đc bảo lưu lại mà tại sao CTY này lại cộng lại là 7n 5 tháng mong ac nào biết có thể nói cho e hiểu với đầu óc giờ ngơ ngơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *