Mong được giải đáp

Mong được giải đáp

Nhà tôi và nhà ông bác trước đây cùng chung một mảnh đất rộng 280m2.
Năm 2015 chúng tôi làm thủ tục tách bìa, Bác tôi 200m2, nhà tôi 80m2. Do chỉ có một lối ra bên phía nhà tôi nên lúc tách bìa, địa chính xã đã cắt 15m2 bên phía nhà tôi để làm lối đi chung. Nhà tôi còn lại 65m2. (có hình minh họa).
Năm 2018, nhà hàng xóm muốn mở rộng đất phía sau nên bác tôi đã bán đất và chuyển đi chỗ khác ở. Nhà hàng xóm xây tường bao và không mở cổng đi chung nữa.
Bây giờ tôi muốn xây lại nhà vậy tôi có thể làm đơn để xin lấy lại 15m2 đất đã bị xén không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *