Mong các luật sư tư vấn giúp e ạ! Em cho ngta thuê nhà mà ngta rải muối khắp các cửa…

Mong các luật sư tư vấn giúp e ạ! Em cho ngta thuê nhà mà ngta rải muối khắp các cửa…

Mong các luật sư tư vấn giúp e ạ! Em cho ngta thuê nhà mà ngta rải muối khắp các cửa sắt như này ạ,còn 2 tháng nữa mới hết hạn hợp đồng. Xin hỏi e phải làm sao để lấy lại nhà ạ? Chứ cứ để thế này rỉ sét hư hết nhà ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *