Mọi người tư vấn tôi với ak !

Mọi người tư vấn tôi với ak !

Hiện tại tôi gd tôi có ý định mua một mảnh đất hàng xóm cạnh nhà nhưng chưa có sổ đỏ.chỉ có giấy bán đất viết tay của 2 gia đình và giấy chuyển nhượng đất như file đính kèm.vậy họ e hỏi sau này tôi muốn làm sổ đỏ có dễ không.và nếu sau này sảy ra chanh chấp hay thu hồi nhà nước tôi có những quyền lợi gì không ak.???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *