Mọi người tư vấn giúp e

Mọi người tư vấn giúp e
Nếu chủ hộ vay vốn ở ngân hàng mà không có người thừa kế ký tên vậy có vay được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *