Mọi người ơi.

Mọi người ơi.
Ai giúp em tư vấn về việc nhận hối lộ xin việc mà không được việc với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *