Mọi người ơi, cho mình hỏi luật phát tán hình ảnh và thông tin người khác trên mạng …

Mọi người ơi, cho mình hỏi luật phát tán hình ảnh và thông tin người khác trên mạng xã hội hoặc xúc phạm người khác trực tiếp thì thuộc bộ luật gì a?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *