– Mọi Người ơi cho em hỏi là Em cho bạn em mượn điện thoại hơn 1 tuần mà bạn em bị c…

– Mọi Người ơi cho em hỏi là Em cho bạn em mượn điện thoại hơn 1 tuần mà bạn em bị công an xã bắt và kiểm tra tin nhắn có mấy tin nhắn liên quan đến việc bạn em làm gỗ mà chỉ trong tin nhắn có bảo canh đi đang làm và mấy tin nhắn nói đang làm chứ không nói củ thể làm gỗ như thế nào thì bị công an thu điện thoại và bây giờ chưa trả thì cho em hỏi có cách nào để em lấy điện thoại không ạ và công an có quyền thu giữ điện thoại để điều tra đến khi nào ạ . bạn em có biên bản thu giữ điện thoại ạ . mong mọi người trả lời giúp em ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *