Mọi người ơi cho e hỏi e có người cậu bỏ đi đã lâu… Nay bị bắt về tội trộm cắp tài…

Mọi người ơi cho e hỏi e có người cậu bỏ đi đã lâu… Nay bị bắt về tội trộm cắp tài sản…cha mẹ cậu em mất hết….giờ còn duy nhất mẹ e là người thân…vậy nếu có tri tố đền tài sản mất mẹ e có bị dính vô và đền không ạ..


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *