Mọi người làm ơn cho mình hỏi, trường hợp này của mình liệu công an có giải quyết kh…

Mọi người làm ơn cho mình hỏi, trường hợp này của mình liệu công an có giải quyết không ạ. Mình bán đồ cho bạn này, có giấy ghi nợ, sắp đến ngày trả mình tiền nhưng mình gọi, nhắn tin gần như vô vọng, có ý định không trả mình tiền. Mong mọi người chỉ giáo giúp mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *