Mọi người giúp em với ạ.

Mọi người giúp em với ạ.

“Trách nhiệm bảo vệ môi trường không khí của các chủ thể thực hiện dự án giao thông đường bộ”

Thì sẽ có những chủ thể nào ạ: em xác định là người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu, người vận tải đã đúng chưa ạ?

Và trách nhiệm chủ yếu trong giai đoạn nào ạ?

Dạ em cám ơn


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *