Mọi người giúp em được không ạ , nhà e mua đất nhưng bị nhầm lô , h nhà e đổi lại ch…

Mọi người giúp em được không ạ , nhà e mua đất nhưng bị nhầm lô , h nhà e đổi lại cho người ta nhưng lúc đổi k đo đạc kĩ vs k coi lô kĩ , h đi làm giấy tờ đất nhà e lại k thuộc cái lô mà được đổi , h coi lại lô đất nhà e k thuộc quyền sỡ hữu của ai cụng k biết lô j , h nhà e fau lm ntn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *