Mọi người cho tư vấn giúp e với. Van đề là e có cho người thân vay mượn số tiền là 4…

Mọi người cho tư vấn giúp e với. Van đề là e có cho người thân vay mượn số tiền là 400tr. Đã 1 năm nay đến hạn trả lãi và gốc. Mà họ k chịu trả mặc dù có điều kiện trả nợ và tài sản vẫn còn. Còn thách đố e di kiện. Và còn có ý định làm những đơn kiện giả để thấu toát tài san. Vậy e có quyền trình bày với tòa k ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *