mọi người cho mình hỏi nếu có người bịa chuyện nói mình gian díu với người khác

mọi người cho mình hỏi nếu có người bịa chuyện nói mình gian díu với người khác
nói ck mình mới mất đả dẩn trai về nhà ngủ trong khi đó không có thật và kể cho nhiều ng nghe thì có kiện ng đó dc không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *