Mọi người cho em hỏi tí là có người đăng sai sự thật kiểu xúc phạm danh dự nhân phẩm…

Mọi người cho em hỏi tí là có người đăng sai sự thật kiểu xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác nhưng dùng nick ảo thì bây giờ phải làm ntn ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *