Mọi người cho em hỏi tí ak.bố chồng em mất một số tiền mà bị rút ít chứ không phải l…

Mọi người cho em hỏi tí ak.bố chồng em mất một số tiền mà bị rút ít chứ không phải lấy tất cả,thời gian mất khoảng 31/12/2019.ông đi xem bói về đổi em lấy,ông có gửi đơn báo mất tiền lên xa được hơn tháng rồi mà em không thấy có câu trả lời gì giờ em muốn viết đơn kêu oan được không ah,nếu được thì phải viết tnao và trình tự ra sao, ông quá đáng quá nên em phải về ngoại nên em không biết chính xác về to đơn của ông được xu lý thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *