Mọi người cho em hỏi. Em vừa nộp đơn lên tòa án nhân dân huyện để xin sao chụp tài l…

Mọi người cho em hỏi. Em vừa nộp đơn lên tòa án nhân dân huyện để xin sao chụp tài liệu. Nhưng ng ta lại bảo em mang lên tỉnh. Người ta nói được chuyển lên tỉnh hết rồi ạ. Điều này đúng ko ạ. Vụ án nhà em.đã đc xử 2 lần ở huyện và 2 lần ở tỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *