Mọi người cho em hỏi? Em mua lại thửa đất sổ củ 2003. Giờ em chưa sáng tến sổ mới, …

Mọi người cho em hỏi? Em mua lại thửa đất sổ củ 2003. Giờ em chưa sáng tến sổ mới, mà chỉ chuyển nhượng tên 2 VC vào phần ghi chú thì có vấn đề gì ko ạ , Cản ơn mọi người quảng tâm.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *