Mọi người cho em hỏi em có quyết định đi làm thê này thì lương của em được bao nhiêu…

Mọi người cho em hỏi em có quyết định đi làm thê này thì lương của em được bao nhiêu…

Mọi người cho em hỏi em có quyết định đi làm thê này thì lương của em được bao nhiêu 1 tháng và ngày trả lương là ngày bao nhiêu ạ. Em xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *