Mọi người cho e hs xã hội đen vào nhà bất hợp pháp , đánh người đe dọa thì luật j tr…

Mọi người cho e hs xã hội đen vào nhà bất hợp pháp , đánh người đe dọa thì luật j trị đk ạ.đã mua chuộc cảnh sát và thuộc tội phạm đang phải đi chạy án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *