Moi người cho e hỏi

Moi người cho e hỏi
E và ck hộ khẩu đều ở thành phố cần Thơ
Nhưng noi e cư trú hiện tại là ở hậu Giang thì e phải nộp đơn li hôn ở tòa án nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *