Mọi người cho e hỏi. Nhà e có miếng đất ( đất ở tại đô thị ) nhưng thông tin quy hoạ…

Mọi người cho e hỏi. Nhà e có miếng đất ( đất ở tại đô thị ) nhưng thông tin quy hoạ…

Mọi người cho e hỏi. Nhà e có miếng đất ( đất ở tại đô thị ) nhưng thông tin quy hoạch lại là đất thương mại dịch vụ. Như vậy là đất nhà e sẽ bị thu hồi và đền bù đúng không ạ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *