Mọi người cho e hỏi em mua đất sổ hợp lệ như thế này mà toà án bắt phải trả cho ngườ…

Mọi người cho e hỏi em mua đất sổ hợp lệ như thế này mà toà án bắt phải trả cho ngườ…

Mọi người cho e hỏi em mua đất sổ hợp lệ như thế này mà toà án bắt phải trả cho người ta với lý do đo lớn hơn thực tế 3,5 m2 . Phần đất phải trả là 139,5 m2 có đúng KoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *