Mọi người cho e hỏi e và ck thuận tình ly hôn. Giờ tài sản chung không có.Có nợ ng…

Mọi người cho e hỏi e và ck thuận tình ly hôn. Giờ tài sản chung không có.Có nợ ngân hàng chung con sẽ do e nuôi nợ sẽ do chồng trả.Vậy khi ra tòa ly hôn Có nhanh không ạ .vậy ngân hàng có quyền đòi e nữa k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *