Mọi người cho e hỏi e đang ký đo đạc đất ở huyên nhung lâu quá nên e nhờ bên tư nhân…

Mọi người cho e hỏi e đang ký đo đạc đất ở huyên nhung lâu quá nên e nhờ bên tư nhân chuyên đo về đo đac vây kết quả có thể làm sổ đỏ dc k ạ
Xin cấp sổ lần đầu ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *