Mọi người cho e hỏi chút.

Mọi người cho e hỏi chút.
“Hợp đồng đấu giá tài sản là hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hay là hợp đồng mua bán tài sản đấu giá”
Xin cảm ơn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *