Mọi người cho e hỏi chút

Mọi người cho e hỏi chút
Em có gửi giấy tờ lên cty để họ làm hồ sơ bảo hiểm.
Khi e hỏi cty cứ kêu chờ. Làm sao e biết dk cty đã gửi hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm chưa ak.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *